Baixas Trépia

Para millorar o tramite, a administración da directica só tramitara baixas feitas mediante o formulario ou enviando un email a (asunto Baixa). Especificando o tipo de baixa: Escola - Socio - Ambas.

Formulario de baixa