Martes, de 19:00 a 20:30

(Horário definitivo)

Pandeireta e canto tradicional I (iniciación)

• Aula de nível básico de pandeireta e canto tradicional. O alumnado deberá rematar o curso con coñecimentos xerais sobre a música tradicional vogal (tipoloxías, zonas etnográficas, recursos melódicos e rítmicos tradicionais en cada zona) e deberá ser quen de reproducir na pandeireta ritmos básicos tradicionais (xota, ribeirana e agarrados) a través da aprendizaxe de montaxes grupais conforme aos estilos das zonas sinaladas no temário (Serán e Terra de Montes).

• Se o/a profesor/a o decide e o alumnado está disposto, poderán participar puntualmente como grupo de escola nalgún evento da asociación (como a Aña Urbana).

1 sesion semanal de 90'

Prezo: 25 €/mes (sóci@s A.C. Trépia -5€)

Mínimo de prazas: 6 Máximo de prazas: 12

Antigo Conservatório (Rua Afonso XIII, Pontevedra)

Data das sesións

4, 11, 18 e 25 outubro;
8, 15, 22 e 29 novembro;
13 e 20 decembro;
10, 17, 24 e 31 xaneiro;
7, 14 e 21 febreiro;
7, 14, 21 e 28 marzo;
4, 18 e 25 abril;
2, 9, 16, 23 e 30 maio.

32 ses.  1,5 h. 12 pr.
25€/mes

Andrea Menéndez