Xoves, de 20:30 a 22:00

Horário definitivo

Baile tradicional (perfeizoamento - técnicas)

• Aula de perfeizoamento do baile tradicional. O alumnado deberá ampliar neste curso o seu repertório de movimentos de baile tradicional, mediante a montaxe de bailes dalgunha das zonas propostas no temário ( ). Os obxectivos son mellorar a percepción espacial e a colocación tanto dentro dun baile grupal como a própia postura corporal (corrección da postura dos brazos, limpeza e perfeizoamento dos movimentos), ademais de introduciren-se na creación e improvisación de puntos e movimentos conforme aos estándares tradicionais de diferentes zonas.

• Se o profesor o decide e o alumnado está disposto, poderán participar puntualmente como grupo de escola nalgún evento da asociación (como a Aña Urbana ou as Danzas de Reis).

1 sesion semanal de 90'

Prezo: 25 €/mes (sóci@s A.C. Trépia -5€)

Mínimo de prazas: 6 Máximo de prazas: 12

Casa Azul (Rua Sor Lucía, Pontevedra)

Data das sesións

6, 13, 20 e 27 outubro;
3, 10, 17 e 24 novembro;
1, 15 e 22 decembro;
12, 19 e 26 xaneiro;
2, 9, 16 e 23 febreiro;
9, 16, 23 e 30 marzo;
6, 20 e 27 abril;
4, 11, 18 e 25 maio.

32 ses.  1,5 h. 12 pr.
25 €/mes

Miguel Sotelo