ortigueira suan 5
ortigueira suan 1
ortigueira suan 6
ortigueira suan 7

SUÁN

Novo proxecto
2017
Suán define o que será a liña artística da Asociación Cultural Trépia nos vindeiros anos.
Suán é do sul; mais tamén é óso saboroso para cociña de vangarda.
Suán será unha adaptación de repertório tradicional do sul de Galiza, mais tamén a seña de identidade para os eventos e adaptacións contemporáneas durante o vindeiro ciclo da A.C. Trépia.

Funcionamento

Dentro de Suán desenvolveremos duas liñas de traballo: unha baseada nas formacións e vestiário tradicionais, e outra dirixida à innovación partindo de ítems tirados da tradición

Participación

Actualmente estamos a traballar nesta proposta. Apresentaremos o proxecto detallado en breve.