• Asociación Cultural

  dende 2008
  "...para fornecer á nosa tradición cultural
  de novas ferramentas e mecanismos
  que permitan a sua pervivéncia no futuro...."

MONOGRÁFICOS


Os monográficos da escola da A.C. Trepia veñen a ser unha serie de cursos ou obradoiros que xiran arredor cultura da música e o baile tradicional.
A diferenza da formación regular que desenvolve a escola, un monográfico é unha formación intensiva que soe desenvolverse en fin de semana ou ben en periodos non lectivos.

FACTORIA DE PROXECTOS

O método de traballo a partir de proxectos permite-nos unha grande variabilidade nas producións da Asociación. Cada asociad@ pode facer propostas na Asemblea Xeral que, unha vez aprobadas, se desenvolverán conforme a un calendário de aplicación coa asisténcia da Xunta Directiva. A A.C. Trépia pon a dispor dos proxectos a plataforma de difusión e o soporte administrativo necesário, e @s sóci@s poden facilmente dar saída às suas propostas artísticas, didácticas ou de difusión.

Escola de música e baile tradicional

Xa rematados os prazos de inscrición, podes consultar os horários definitivos na sección de cada aula, asi como toda a información relativa ao curso.

 • Casa Azul - Pontevedra

  Casa Azul - Pontevedra

 • Concello de Pontevedra

  Concello de Pontevedra

 • Deputación de Pontevedra

  Deputación de Pontevedra

 • Espazo reservado

  Espazo reservado

 • Espazo libre

  Espazo libre

 • Espazo libre

  Espazo libre